Nơi tập hợp tin tức
vị trí của bạn:Nơi tập hợp tin tức > địa ốc > Lưu ý về Phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hành trình trẻ hóa mới ở bước ngoặt

Lưu ý về Phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hành trình trẻ hóa mới ở bước ngoặt

thời gian:2024-07-06 14:49:09 Nhấp chuột:178 hạng hai

Hình ảnh cho thấy vào ngày 22 tháng 10, Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Đây là Tập Cận Bình, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng, Wang Qishan và Hu Jintao trên bục diễn thuyết.

Ghi chú từ Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hướng tới một bước ngoặt trong hành trình trẻ hóa mới

CASINO

[Hetong News Agency] "Asia News Weekly" của Bắc Kinh Đại lễ đường Nhân dân, ngày 22 tháng 10 (Phóng viên cấp cao Wang Chiyun Liu Wenyi) Cờ quyết định chương trình, cờ chỉ đường! Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tập trung tiếp nối quá khứ, mở ra sự nghiệp của đảng và đất nước, đồng thời đề ra chương trình hành động tổng thể, chiến lược, hướng tới tương lai, tuyên bố rõ ràng lá cờ nào cần giương cao , phải đi theo con đường nào, chấp nhận trạng thái tinh thần nào, thực hiện sứ mệnh lịch sử nào và đạt được mục tiêu đấu tranh như thế nào đã lập nên một tượng đài lịch sử mới trong hành trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Quốc, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là biểu ngữ dẫn dắt sự phát triển và tiến bộ của Trung Quốc đương đại, đồng thời cũng là biểu ngữ cho sự thống nhất đất nước. đấu tranh của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc. Một nước Trung Quốc đầy tự tin đã đứng ở điểm khởi đầu lịch sử mới. Với việc Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc thành công vào ngày 22/10, đại hội mang sứ mệnh long trọng là tiếp nối quá khứ và mở ra tương lai, đồng thời đã bắt đầu một hành trình trẻ hóa mới với một bước ngoặt lịch sử.

CASINO

中共二十大收场会侧记:迈向调整的恢复新征途

Ngày 22 tháng 10, Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Đồng chí Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc. Đại hội đã giương cao ngọn cờ vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bám sát chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng về " Ba đại diện" và Quan điểm khoa học về phát triển, đồng thời triển khai toàn diện tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc trưng Trung Quốc thời đại mới của Tập Cận Bình.

Đảng Cộng sản Trung Quốc có hơn 96 triệu đảng viên. Phiên họp toàn thể lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã chính thức xác định Đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và hạt nhân của toàn đảng. Tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây 5 năm, Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”. và Quan điểm Khoa học về Phát triển, được thành lập như là kim chỉ nam hành động của đảng. Lá cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thêm ánh sáng sự thật.

Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ đô nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trở nên uy nghi và tráng lệ hơn dưới ánh nắng mùa thu. Khoảng 2.500 nhà báo Trung Quốc và nước ngoài đã đến hội trường thiêng liêng này từ rất sớm để chờ đợi giây phút long trọng kết thúc thành công Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả các đại hội đảng trước đây đều có những đóng góp đáng kể vào việc mở ra kỷ nguyên cải cách của Trung Quốc. kế hoạch chi tiết và mở ra một kỷ nguyên mới quan trọng "Một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã bình luận như vậy và đưa tin công khai.

Tại hội trường trung tâm của Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các đại biểu tập trung lại với nhau và tràn đầy tự tin. Trong những ngày qua, 2.340 đại biểu dự Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đại biểu được mời đặc biệt đã xem xét báo cáo, quyết định nhân sự, lên kế hoạch, tập hợp lực lượng hùng hậu để hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. .

中共二十大收场会侧记:迈向调整的恢复新征途

Ngày 22 tháng 10 năm 2022, Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Đây là địa điểm hội nghị

Trong những ngày qua, đoàn đại biểu tỉnh Tứ Xuyên tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức họp nhóm tại nơi cư trú để nghiên cứu và thảo luận báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc Trung Quốc. Cuộc thảo luận tại địa điểm diễn ra sôi nổi và các đại diện phát biểu sôi nổi. Wang Xiaohui, Huang Qiang, Chen Wei, Liao Jianyu, Shi Xiaolin, Zhang Tong, Li Zuo, Zou Zijing, Hu Yuankun và các đại diện khác đã kết hợp công việc và thực tế tư tưởng tương ứng của họ để nói về kinh nghiệm, kế hoạch, suy nghĩ và tương lai của họ.

Mọi người đều cảm nhận sâu sắc rằng báo cáo của Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mang đến cho mọi người nguồn cảm hứng về niềm tin, sự chỉ đạo chỉ đạo, sức mạnh đấu tranh và niềm tin vào chiến thắng. Mọi người đều cho rằng phải nghiên cứu sâu và hiểu tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giương cao ngọn cờ vĩ đại, theo kịp cuộc đấu tranh cốt lõi, tự tin, tự chủ, chính trực, đổi mới, chăm chỉ làm việc. dũng cảm tiến về phía trước, tập hợp rộng rãi sức mạnh hùng vĩ để thực hiện công cuộc trẻ hóa vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

中共二十大收场会侧记:迈向调整的恢复新征途

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2022, Đoàn đại biểu tỉnh Tứ Xuyên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức phiên họp toàn thể tại nơi cư trú. Bí thư Tỉnh ủy Vương Hiểu Huy chủ trì cuộc họp và phát biểu.

Wang Xiaohui, đại diện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên, cho rằng bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại phiên họp toàn thể lần thứ hai của Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã đứng về chiến lược và tình hình tổng thể, phân tích sâu sắc tình hình mới, nhiệm vụ mới của Đảng và đất nước, làm rõ sâu sắc một số vấn đề lớn trong việc giữ vững và phát triển chủ nghĩa xã hội với Trung Quốc. đặc điểm trong thời đại mới, chặng đường mới, xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, Đại hội X đã có những nội dung quan trọng và đặt ra những yêu cầu rõ ràng, mang tính chính trị, tư tưởng, chỉ đạo và mục tiêu cao. khai mạc Đại hội XX và tiến lên một chặng đường mới.

Wang Xiaohui chỉ ra rằng Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cuộc họp rất quan trọng được tổ chức vào thời điểm quan trọng khi toàn Đảng và nhân dân các dân tộc đang bước vào một hành trình mới phát triển toàn diện Hội nghị có ý nghĩa to lớn, sâu rộng, động viên toàn Đảng, toàn dân các dân tộc ủng hộ và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng toàn diện chủ nghĩa xã hội hiện đại. đất nước, thúc đẩy toàn diện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trách nhiệm chính trị chung của tất cả các đại diện là tổ chức hội nghị này thành công. Chúng ta phải quán triệt sâu sắc ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghiêm túc gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm của mình, cùng nhau nỗ lực biến Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành một đại hội giương cao ngọn cờ, quy tụ sức mạnh, tự tin, tự chủ, đoàn kết và tiến lên phía trước. Liao Jianyu, đại diện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Tứ Xuyên, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, cho rằng báo cáo này rất hoành tráng, cao cả và giàu ý nghĩa, và có bản chất chính trị, tư tưởng và chương trình riêng biệt.

"Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là chủ nghĩa Mác của Trung Quốc đương đại và tỏa sáng trong ánh hào quang của thời đại. Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, Tăng cường niềm tin và nỗ lực làm cho chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thể hiện sức sống mạnh mẽ hơn!" Đối mặt với các phóng viên, các đại diện như Shi Xiaolin, Zhang Tong, Li Zuo, Zou Zijing và Hu Yuankun nói: "The Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trong giai đoạn lịch sử mới để hiện thực hóa giấc mơ vĩ đại, từ “Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” đề xuất tại Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến “ Chiến lược ba bước" được đề xuất tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ Chiến lược "Hai thế kỷ" được đề xuất tại Đại hội toàn quốc lần thứ XV của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 'Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 16, 17 và 18 , mục tiêu xây dựng một xã hội khá giả về mọi mặt đã liên tục được thực hiện với những thiết kế mới và những yêu cầu mới, con tàu khổng lồ của 'Trung Quốc' luôn vững vàng tiến về phía trước bất chấp sóng gió."

Chứng tích lịch sử, mở màn! Hành trình -

Săn cờ đỏ tại Đại lễ đường Nhân dân, đối diện Bảo tàng Quốc gia. Mười năm trước, Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất tầm nhìn vĩ đại về “Giấc mơ Trung Hoa” tại đây, đã gây được tiếng vang mạnh mẽ trong lòng 1,4 tỷ người dân Trung Quốc.

“Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến những thành tựu lịch sử và những thay đổi mang tính lịch sử trong sự nghiệp của Đảng và đất nước là do Tổng Bí thư Tập Cận Bình, với tư cách là hạt nhân của Trung ương Đảng và hạt nhân của toàn Đảng, đang cầm đầu và dẫn đầu, đó là việc Tập Cận Bình mang đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới “Sự hướng dẫn khoa học về hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa”, Đại diện Li Mingjun, Bí thư Huyện ủy Lankao ở Hà Nam, khẳng định một cách chắc chắn.

Du hành xuyên thời gian và không gian, khơi dậy ước mơ -

"Năm 2013, tôi đi thuyền trong không gian với Thần Châu 10 trong 15 ngày; từ năm ngoái đến năm nay, tôi ở trên quỹ đạo cùng Thần Châu 13 trong 183 ngày “Từ 15 ngày lên 183 ngày, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đã có bước nhảy vọt lớn, đó là sự thay đổi to lớn của kỷ nguyên mới mà tôi đã chứng kiến”, đại diện phi hành gia Wang Yaping xúc động nói.

Thể hiện ý chí của toàn đảng và mang theo sự mong đợi của người dân, Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tập hợp trái tim và khối óc của cả đảng và vạch ra một kế hoạch lớn để lãnh đạo toàn thể nhân dân các dân tộc trên khắp đất nước tiếp tục tiến tới viễn cảnh huy hoàng của Giấc mơ Trung Hoa về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa!

Trong khán phòng với hàng ngàn người, ngôi sao đỏ tỏa sáng trên mái vòm và biểu tượng của đảng được treo cao trên bục giảng.

 解放军全程跟监警戒美导弹驱逐舰“钟云号”过台湾海峡

【和通社《亚洲新闻周刊》驻纽约记者刘闻益】记者获悉,近期欧洲议会议员拷问辉瑞公司代表,为何2019年12月爆发新冠疫情,中国政府于2020年1月11日才发布公开DNA数据,而在三天后的14日,辉瑞公司就已经开始测试新冠疫苗?对此,辉瑞代表拒绝回答问题。而莫德纳公司的案例也一样,该议员问过莫德纳的CEO,为何他们2017年就开始实验测试新冠疫苗?莫德纳公司的CEO同样拒绝回答。

 习近平在20届中共中央政治局常委会见中外记者的讲话

Lúc 9 giờ sáng, phiên họp bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức bắt đầu.

Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.   

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 gồm 205 ủy viên và 171 ủy viên dự khuyết bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu ra Ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 của Trung Quốc Có 133 thành viên ủy ban kiểm tra.

Lúc 11:09, Tập Cận Bình thông báo rằng Ủy ban Trung ương khóa 20 và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã được bầu tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.  

Tiếng vỗ tay như sấm và không ngớt...

Đại hội thông qua nghị quyết về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 19, nghị quyết về báo cáo công tác của Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 Về kiểm tra kỷ luật, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi)”.

“Với sự nỗ lực chung của tất cả các đại biểu, hội nghị đã thành công trọn vẹn và đạt được mục đích thống nhất tư duy, củng cố niềm tin, xác định phương hướng và truyền cảm hứng chiến đấu. Đây là một hội nghị giương cao ngọn cờ, tập trung sức mạnh và đoàn kết làm việc cùng nhau: "Sau khi hội nghị hoàn thành nhiều chương trình nghị sự khác nhau, Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

"Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trải qua một thế kỷ đấu tranh và bước vào con đường mới lao vào thi cử. Hơn 100 năm qua, Đảng đã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân các dân tộc đi khắp đất nước thực hiện cách mạng dân chủ mới, cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Thắng lợi vĩ đại của cải cách, mở cửa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đã mở ra một kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. và có khả năng tạo ra điều gì đó gây ấn tượng với thế giới trong thời đại mới và chặng đường mới. , củng cố sáng kiến ​​lịch sử, dám chiến đấu và giành thắng lợi, nỗ lực vươn lên, đoàn kết và lãnh đạo các dân tộc trong nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra”.

...

Những lời nói hùng hồn và mạnh mẽ của Tập Cận Bình đã làm dấy lên những tràng pháo tay nồng nhiệt kéo dài từ hiện trường.

中共二十大收场会侧记:迈向调整的恢复新征途

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2022, tại Đại lễ đường Nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc trong âm thanh “Quốc tế ca” " do ban nhạc quân đội biểu diễn.

Lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp với bài “Quốc tế ca” hoành tráng.

Thú vị! Mọi tầng lớp xã hội ở quận mới Tianfu, Tứ Xuyên, theo dõi lễ khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc - 16/10. Đảng viên, cán bộ và quần chúng các cấp, ban ngành, đường phố, đơn vị ở Quận mới Tianfu, Tứ Xuyên, tại các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng... thông qua truyền hình, đài phát thanh và Internet Nghe và xem truyền hình trực tiếp hội nghị bằng nhiều cách khác nhau.

Vào khoảng 9:40 sáng, Liu Renyuan, Phó Thị trưởng Chính quyền Nhân dân Thành Đô kiêm Bí thư Ban Công tác Đảng của Quận Tân Tứ Xuyên, Chen Lizhang, Phó Bí thư Ban Công tác Đảng và Giám đốc các lãnh đạo Ban Công tác Đảng ủy Quận Mới Qiu Xudong, Wang Tiangang, Li Ang, Lin Rui, Lin Qiang, Diao Yi, Li Guan, Zhong Hongwei, Ge Ling, Fan Shi, Peng Tianyu và những người đứng đầu các bộ phận liên quan tập trung theo dõi lễ khai mạc Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Văn phòng Ban Công tác Đảng Quận Tân Tứ Xuyên, Ban Công tác Đảng, Ban Chính trị và Pháp luật, Ban Công tác Đảng, Ban Công tác quần chúng, Ban Công tác Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Cục Giám sát Thị trường, Cục Phê duyệt Hành chính, Văn phòng Công Cục An ninh, Yong Tất cả các đảng viên và cán bộ của Ban Công tác Đảng Phố Xing, Ban Công tác Đảng Phố Vạn An và các đơn vị khác cho biết: “Hôm nay tôi đã nghe truyền hình trực tiếp Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. báo cáo rõ ràng, sâu sắc về tư tưởng và hoành tráng... Mười năm thời đại mới không hề thay đổi, dưới sự ra quyết định khoa học và sự lãnh đạo quyết liệt của Trung ương, chúng ta đã đưa ra được câu trả lời. theo thời gian và viết nên vô số khoảnh khắc tuyệt vời sẽ tỏa sáng trong biên niên sử của lịch sử..

Đứng trước chân trời của thời đại mới, dưới sự dẫn dắt của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, một bức tranh thịnh vượng về xây dựng một đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, Đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hài hòa và xinh đẹp đang trỗi dậy, một mặt trời đỏ rực đang mọc để hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa...

Lá cờ được giương cao và giấc mơ tiếp tục được xây dựng. -

"Toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong nước phải Dưới ngọn cờ của Đảng, chúng ta đoàn kết lại như một 'mảnh thép cứng', cùng một chỗ suy nghĩ, nỗ lực thúc đẩy con tàu vĩ đại phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa cưỡi gió vượt sóng và ra khơi”, Tổng Bí thư Tập Cận Bình dự lễ kỷ niệm 20 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc vào sáng 17/10. Đoàn Quảng Tây nhấn mạnh trong phiên thảo luận .

Li Hongta, đại diện Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là cháu trai của Li Dazhao, tràn đầy cảm xúc: “Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những người Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tục thúc đẩy quá trình Hán hóa chủ nghĩa Mác và giữ vị trí cao ngọn cờ vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trên thế giới "

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoạch định chương trình hành động và chính sách lớn cho một điểm khởi đầu lịch sử mới, giương cao ngọn cờ vĩ đại. của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, tập hợp sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong nước để mở ra một thời đại mới, dũng cảm tiến tới giấc mơ Trung Hoa vĩ đại. sự trẻ hóa của dân tộc Trung Hoa!

Nguồn văn bản và hình ảnh: Tân Hoa Xã (trực tuyến), "Nhân dân Nhật báo" (trực tuyến), CCTV (trực tuyến), "Guangming Daily" (trực tuyến), "Mạng lưới Phát triển Trung Quốc", "Nhật báo Thanh niên Trung Quốc" " (trực tuyến), Trang web chính thức của quận mới "Tứ Xuyên Tianfu", "Nhật báo Tứ Xuyên" (trực tuyến) và [Thông tấn xã Hetong], "Tuần báo Tin tức Châu Á" và "Tòa báo Kinh tế Châu Á" phóng viên cấp cao Wang Chiyun đã viết/video ảnh chụp màn hình/chụp ảnh

Nguồn: [Hetong News Agency] "Asia News Weekly" "Asian Economic Tribune" (bản phát hành đầu tiên)

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.rlap.net/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.rlap.net/
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by Nơi tập hợp tin tức bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 365站群 © 2013-2024 Nơi tập hợp tin tức Đã đăng ký Bản quyền