Nơi tập hợp tin tức
vị trí của bạn:Nơi tập hợp tin tức > Tài chính > Giải thích Báo cáo Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tuyên bố chính trị và Kế hoạch hành động thời đại mới

Giải thích Báo cáo Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tuyên bố chính trị và Kế hoạch hành động thời đại mới

thời gian:2024-07-05 13:02:49 Nhấp chuột:57 hạng hai
. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết và dẫn dắt nhân dân Trung Quốc vượt qua hành trình trăm năm đấu tranh huy hoàng, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với nòng cốt là đồng chí Tập Cận Bình, chúng ta đã xây dựng được một xã hội khá giả về mọi mặt. đúng tiến độ đã đề ra, sự nghiệp của Đảng và đất nước đã đạt được những thành tựu lịch sử và trải qua những biến đổi mang tính lịch sử, tạo nên những thành tựu to lớn của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, nhân dân Trung Quốc tự tin đứng vững ở điểm khởi đầu lịch sử mới cho sự nghiệp của mình. hiện thực hóa sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc trả lời những vấn đề lớn đương đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Nó phân tích thực tiễn phát triển huy hoàng của Trung Quốc đương đại, kế thừa kinh nghiệm xuất sắc của đảng ta, rút ​​ra kinh nghiệm và bài học về sự thành công và thất bại của các đảng phái chính trị trong và ngoài nước, tổng kết một loạt vấn đề lớn về lý luận và thực tiễn, hình thành nên quan điểm tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, một phiên bản Trung Quốc của chủ nghĩa Mác mới nhất. Nó tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác và giúp Đảng ta hiểu sâu sắc hơn pháp luật quản lý của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng xã hội chủ nghĩa và quy luật phát triển của xã hội loài người. Báo cáo chỉ ra phương hướng mới để duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, chứa đựng những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, tìm kiếm sự thật từ sự thật trong phân tích và lý luận, đồng thời có lối viết đơn giản, khiêm tốn, phản ánh bản chất chân thực. của bữa tiệc.

中共二十大闭幕会侧记:迈向转折的复兴新征程

https://www.bilibili.com/video/BV1rK4y1E7uc/ 

ĐÁ GÀ

自信的中国已站在新的历史起点上,中共二十大承载着继往开来的庄严使命,已开启实现民族伟大复兴中国梦的新征程。

 解读二十大论说:新时期政事宣言和当作提要

Thứ năm, báo cáo của Đại hội toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất rõ ràng việc cải thiện sinh kế và phúc lợi của người dân cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Nước là dân, dân là nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân chinh phục và bảo vệ đất nước, bảo vệ lòng nhân dân. Có một nguyên tắc chung trong việc cai trị đất nước, lấy lợi ích của nhân dân làm gốc. Mang lại lợi ích cho nhân dân là yêu cầu tất yếu của việc xây dựng Đảng vì lợi ích công và quản lý vì nhân dân. Chúng ta phải kiên trì đảm bảo và cải thiện sinh kế của người dân trong quá trình phát triển, khuyến khích nỗ lực chung để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn và không ngừng hiện thực hóa mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân.

Chúng ta phải nhận thức, bảo vệ và phát triển các lợi ích cơ bản của đại đa số nhân dân, nắm chắc các vấn đề lợi ích trực tiếp và thiết thực nhất mà người dân quan tâm nhất, kiên trì làm hết sức mình trong khả năng của mình , tiếp cận quần chúng và ở cơ sở, thực hiện nhiều biện pháp mang lại lợi ích cho sinh kế của người dân và sưởi ấm lòng người, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, lo lắng của người dân, cải thiện hệ thống dịch vụ công cơ bản, nâng cao trình độ dịch vụ công, tăng cường sự cân bằng và khả năng tiếp cận, đồng thời thúc đẩy vững chắc sự thịnh vượng chung.

Thứ sáu, báo cáo của Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả một kế hoạch tổng thể về sự phát triển của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Để xây dựng một cách toàn diện một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hùng mạnh, bố trí chiến lược tổng thể gồm hai bước: thực hiện cơ bản hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa từ năm 2020 đến năm 2035; xây dựng nước ta thành nước giàu mạnh, dân chủ từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này. Một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại văn minh, hài hòa và tươi đẹp. 5 năm tới là giai đoạn quan trọng để bắt đầu xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Xây dựng toàn diện một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại là một công việc vĩ đại và gian khổ với một tương lai tươi sáng và một chặng đường dài phía trước. Chúng ta phải nâng cao tinh thần cấp bách, tuân thủ tư duy mấu chốt, chuẩn bị cho nguy hiểm trong thời bình, chuẩn bị cho những ngày mưa và sẵn sàng đương đầu với những thử thách lớn như gió mạnh, sóng lớn và thậm chí cả bão biển. Trên con đường phía trước, chúng ta phải quán triệt các nguyên tắc chủ yếu sau: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo chung của Đảng, kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên trì tư tưởng phát triển lấy con người làm trung tâm, kiên trì đi sâu cải cách và mở cửa, và kiên trì phát huy tinh thần đấu tranh. Cần tăng cường hoài bão, xương sống, niềm tin của toàn đảng và nhân dân các dân tộc trong nước, không tin vào tà ác, không sợ ma, không sợ áp lực, tiến lên bất chấp khó khăn. đối mặt với khó khăn, phối hợp phát triển và an ninh, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức khác nhau trên con đường phía trước.

ĐÁ GÀ

Trong kỷ nguyên mới, cuộc hành trình bắt đầu - chúng ta hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, thực hiện đầy đủ Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới và đi sâu hiểu ý nghĩa quyết định của “Hai cơ sở”, củng cố “tứ thức”, củng cố “tứ tự tin”, thực hiện “hai tự vệ”, lao động dũng cảm tiến về phía trước, cùng nhau xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. và thúc đẩy toàn diện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa! Nguồn văn bản và hình ảnh: Tân Hoa Xã (trực tuyến), CCTV (trực tuyến) và [Hetong News Agency], "Asia News Weekly" và "Asian Economic Tribune" ảnh chụp màn hình/chụp ảnh video của phóng viên cấp cao Wang Chiyun. Nguồn: [Hetong News Agency] "Asia News Weekly" và "Asian Economic Tribune" (bản phát hành đầu tiên)

 

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.rlap.net/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.rlap.net/
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by Nơi tập hợp tin tức bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 365站群 © 2013-2024 Nơi tập hợp tin tức Đã đăng ký Bản quyền